Website Banner
 สเปรย์                     

     TANTECH 701

     TANTECH 702
     TANTECH 711
     TANTECH 712
     TANTECH 714
     TANTECH 715
     TANTECH 717
     RP - 60
     GREASE SPRAY
     SILICONE WATER
     ACECO U-001
 
 
เครื่องวัดค่าConductivity 
TANTECH 702
สเปรย์กัดสนิมคลายน๊อต
          TANTECH 702 เป็นสเปรย์กัดสนิม  ที่สามารถละลายสนิมเหล็กที่สเปรย์ตามท้องตลาดทั่วไปไม่สามารถใช้ได้  เพียงใช้ TANTECH 702 ฉีดไปตรงบริเวณที่ต้องการจะละลายสนิมเช่น น๊อต, สกรู, หน้าแปลนต่างๆ  สนิมก็จะละลายออกได้อย่างง่ายดาย
        TANTECH 702 ยังสามารถช่วยหล่อลื่นและป้องกันสนิมได้อีกด้วย  โดยน้ำยาจะไม่แข็งตัว  ไม่เหนียวเหนะหนะเวลาใช้งาน
     
  
     วิธีใช้

            ฉีด  TANTECH 702 ลงบนชิ้นงานทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วคลายน๊อตออก หรือฉีดเข้าตามซอกเล็กๆ  เพื่อป้องกันสนิมและหล่อลื่นช้นงาน

     ข้อแนะนำในการใช้

            -  อย่าโยนกระป๋องเปล่าลงบนกองไฟเมื่อใช้หมด
            -  อย่าฉีดใกล้เปลวไฟ
            -  อย่าเก็บไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
            -  เวลาใช้งานควรฉีดในที่โล่ง  อากาศถ่ายเทได้ดี
 

         "คิดถึงระบบน้ำคิดถึงธนนันต์"
Current Pageid = 16